HABERLER'E DÖN

Farplas’ta Döngüsel Ekonomi

Farplas Ar-Ge Müdürümüz Dr. Yavuz Emre Yağcı, dünyadaki sürdürebilirlik ihtiyacına yönelik, son yıllarda ortaya atılmış en iyi kavramlardan biri olan döngüsel ekonomi ve Farplas’taki döngüsel ekonomi çalışmalarından bahsetti.

Döngüsel ekonomi nedir ve Farplas için ne anlama geliyor?

Nüfusun ve tüketici ihtiyaçlarının arttığı, beraberinde ise doğal kaynakların sürekliliğinin riske girdiği bir dünyada yaşıyoruz. Döngüsel ekonomi, ürünlerin yaşam döngülerini planlayarak; geri dönüştürme ve yenileme teknikleri ile atık malzemelerden maksimum verim almayı amaçlıyor.

Döngüsel bakışla atık; minimize ediliyor ya da     başka bir ürüne kaynak haline dönüştürülerek elimine ediliyor. Ek olarak döngüsel ekonomi; çevreci bir bakışla, üretimde sürekli olarak yeni malzeme tüketimini ve pahalıya mal olan atıkları azaltmayı amaçlıyor. Döngüsel ekonomiyi sadece bir iş modeli olarak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak da içselleştirmek gerekiyor.

Farplas için döngüsel ekonomi adaptasyonu hayati bir süreç. Bu iş modelinde ekonomik olarak uygulanabilir değer yaratmak için ürünlerimizin geri dönüşümüne, tekrar kullanımına ve ömür özelliklerine odaklanıyoruz. Avrupa Komisyonu’nun, yürürlüğe girmesi muhtemel yeni düzenlemeleri ile ana sanayinin döngüsel ekonomiye entegre olması gerekecek. Farplas olarak; bu yeni modele zamanında geçiş yaparak, rekabetçi ve çevre dostu şirket duruşumuzu sürdürmek istiyoruz.

Otomotiv endüstrisinde, döngüsel ekonomiye dair neler oluyor, gelecekte bizleri neler bekliyor?

Aslında günümüzde, otomotiv üreticileri; motor ve vites kutusu gibi bazı parçaları yenileyerek kaynak verimliliğini sağlamaya başladı. Bu çalışmaların toplam atığı %70 azalttığı; enerji, kimyasal ve su tüketiminde ciddi verimlilik sağladığı kanıtlandı. Özellikle metal parçalardaki yenileme hareketi, polimerik üretimler için de ilham kaynağı oldu.

Otomotiv endüstrisi, kullanılmış parçaları yeniden üretime dahil etmeye ek olarak; farklı yöntemlerle de döngüsel ekonomiye katkı sağlayabilir. Örneğin uzun ömürlü araçlar üretebilir, malzeme ve komponent seviyesindeki gelecek rollerini hesaba katarak parçaları tasarlayabilir.

Avrupa Komisyonu’nun endüstri için hedeflerini takip eden otomotiv ana sanayisi; atık yönetiminde başarılı, geri dönüşümlü ürünleriyle bu süreçlerin verimini artıran tedarikçilere yönelecektir.  Ayrıca dijitalleşmenin, tedarik zinciri ve üretim süreçlerine başarılı şekilde entegre edilmesi; döngüsel iş modellerinde verimliliğe önemli katkı sağlayacaktır.

Çevresel sorumluluk, beraberinde birçok zor hedefi de getiriyor. Otomotiv endüstrisi, döngüsel ekonomi ile bunlara meydan okuyabilecek mi?

I think the automotive industry needs to focus on environmental Otomotiv endüstrisi bu zorlu hedeflere mutlaka odaklanmalı diye düşünüyorum. Döngüsel ekonominin koşulları yerine getirildiğinde, çevresel sorunlara çözüm getirilebilir. Örneğin aşağıdaki maddeleri gerçekleştirmek, döngüsel ekonomi çalışmalarıyla mümkün:

  • Sera gazlarını azaltarak, global ısınmaya karşı mücadele etmek,
  • Sağlığa zararlı partiküllerin doğaya salınımını azaltmak,
  • Doğal kaynakların tüketimini optimizasyon ve geri dönüşüm teknikleri ile kontrol altına almak.

Çevresel beklentileri karşılamak için otomotiv ana sanayi ve tedarikçiler beraber çalışmalı, üretim süreçlerini aynı bakış açısıyla gözden geçirmeliler. Sürdürülebilir çevresel stratejilere yönelik otomotiv çözümleri; ekolojik, maliyet avantajlı ve yüksek performanslı üretim metotları olmalıdır.

Döngüsel ekonomi beklentilerine yönelik, Farplas’ta ne tür Ar-Ge çalışmaları yapılıyor?

Pandemiyle yaşanan kriz, dünyadaki kısıtlı kaynaklar ve sürdürülebilirliğe dayalı iş modellerinin gerekliliği konusunda hepimize ciddi bir uyarı verdi.  Bu dönüşümü gerçekleştirmek için Farplas olarak; döngüsel ekonomi olasılıklarını araştırarak, bir vizyon oluşturduk.  Bu alanda uluslararası iş birlikleri ve çalışma kümeleri oluşturmak, döngüsel ekonomi iş modeline geçiş sağlayacak projeler hazırlamaya katkı sağladı. Bu bakış açısıyla Farplas’ta birçok farklı proje üzerinde çalışmaya başladık.

REVOLUTION

Elektrikli araçlar için yüksek kaliteli ve hafif parçalar üretmek üzere, geri dönüşümlü malzeme ve enjeksiyon prosesinin optimizasyonunu hedefliyor.

Ocak 2021’de başladığımız, Avrupa Topluluğu Projesi “REVOLUTION”; yıkıcı ve inovatif bir bakış açısı ile geri dönüşümlü malzeme kullanımını, otomotiv plastik enjeksiyonunun vitrini yapmayı amaçlıyor. Projede, makina öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları ile yüksek kalite beklentisi olan parçalarda, geri dönüşümlü malzeme kullanımını optimize edeceğiz. Bu yöntem; elektrikli araçların, hafifletilmiş estetik ve yapısal parçalarında geri dönüşmüş malzeme kullanımını artırmayı amaçlıyor. Tofaş ve birçok uluslararası partnerimizle birlikte otomotiv plastik enjeksiyonunu; Avrupa Komisyonu’nun, yakın gelecekteki döngüsel ekonomiyle ilişkili geri dönüşmüş malzeme kullanım kurallarını hazırlamayı hedefliyor. Amaçlanan model başarılı olursa, elektrikli araçlarda %20 hafiflemeyi, geri dönüşümlü parçalarla sağlayacağız.

REVOLUTION projesi hakkında detaylı bilgi için: https://cordis.europa.eu/project/id/101006631

MULTICYCLE

Çoklu malzemeli kompozitlerden ve ambalajlardan, saf polimer ve lifleri seçici ekstraksiyon ile ayrıştırmayı hedefliyor.

Bazı projelerde otomotiv ve ambalaj endüstrisi, amaçlanan ürün fonksiyonuna ulaşmak için çoklu malzemeleri ve elyafları beraber kullanıyor. Geleneksel geri dönüşüm teknikleri, fiziksel uygulamalarla hammaddelerin mekanik ve ekonomik değerlerinin düşmesine sebep oluyor. Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen, Ufuk 2020 programı kapsamında devam eden projemiz Multiycle ile Fraunhofer Enstitüsü’nün patentli teknolojisi CreaSolv® prosesini, endüstriyel bir geri dönüşüm tesisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Sistem, çözücü bazlı ayrıştırma ile bio-bazlı termoplastik ambalajları ve yüksek elyaf içerikli kompozitleri, bileşenlerine ayrıştırmayı ve bileşenleri ileri dönüşüm ve ekstrusyon ile üstün özellikli hammaddelere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu proje ile Farplas; kompozit parçalar tasarlarken, döngüsel ekonomi bakış açısı ile onların servis ömürlerinden sonraki potansiyellerini de hesaplayabilecek.

MULTICYCLE projesi hakkında detaylı bilgi için: http://multicycle-project.eu/

Döngüsel Ekonomi için Tedarik Zinciri Yönetimi ve Büyük Veri Analitiğ

Sürdürülebilir operasyonel yönetim de döngüsel ekonominin çalışma alanları içerisinde yer alıyor. Tedarik zinciri ve büyük veri analitiğinin başarılı uygulanması, ölçülebilir döngüsel ekonomi değerlerini yaratmak için önemli. Özellikle stratejik karar mekanizmalarında kullanılmak üzere; geniş ölçekli ve çeşitlilik içeren bilgiyi doğru süzmek ve anlamlandırmak, büyük veri analitiğinin işidir.

Farplas, 2019’da SAP HANA’ya geçmiş; malzeme yönetimi, satış ve dağıtım gibi süreçleri, anlık bellekte çalışan bir veri tabanından yürüterek, bilgi işlemeyi ve operasyonlar arası hareketleri çok hızlı gerçekleştirmeyi sağlamıştır. Ayrıca yine aynı yıl, ana işi olan plastik enjeksiyon üzerinde, büyük veri mimarisi ve analitiği projesini başlatmıştır. Proje; üretim bazlı veriyi görselleştirmek, yapılacak analizlerle verimliliği sağlamak, yeni üretim modelleri geliştirmek ve takip edecek süreçlere kaynak oluşturmak amacıyla başlatılmıştır ve Farplas’ta devam eden döngüsel ekonomi değişiminin önemli bir parçasıdır.

Bahsettiğimiz bu projelerde, üretim ve süreç bazlı veri yönetimi ve geri dönüşümlü malzeme kullanımındaki kontrolü ile Farplas; döngüsel ekonomi hazırlıklı bir firma olarak, uluslararası otomotiv üreticilerinin tercih edeceği bir firma olmaya devam edecektir. Buna ek olarak yapılan çalışmalar, Türk otomotiv endüstrisinin karbon ve ekolojik ayak izinin azalmasına da katkıda bulunacaktır.